Pływalnia solankowa

Pływalnia solankowa o wymiarach 20x9m, głębokości 1,20-1,80m, temperaturze 28-29 st.C posiada unikalne właściwości lecznicze i kosmetyczne:

 • oczyszcza górne drogi oddechowe,
 • koi skórę, odmładza ją i nawilża,
 • poprawia metabolizm komórkowy,
 • przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej,
 • zmniejsza obrzęki i opuchnięcia ciała,
 • zmniejsza potliwość.

Zaleca się po kąpieli w solance, osuszyć ciało ręcznikiem, wcierając w nie pozostałości soli i jodu - wykonuje się w ten sposób pewnego rodzaju peeling. Nie zaleca się korzystania z natrysku, z chlorowaną wodą. 

Regulamin

 1. Pływalnia kryta jest obiektem zlokalizowanym przy ul. Wąwozowej 18 w Warszawie.
 2. Pływalnia jest otwarta pn.- pt. w godz. 7.00-22.30 i sb.-nd. w godz. 9.00-19.00 z wyjątkiem:
  1. dni organizacji zawodów i imprez rekreacyjnych,
  2. dni świątecznych,
  3. dni wystąpienia ewentualnych awarii.
 3. Najpóźniejsze wejście na pływalnię może nastąpić 45 minut przed końcem pracy obiektu, tj.:
  1. Od poniedziałku do piątku - 21.45
  2. W sobotę i niedzielę - 18.15
 4. Z pływalni mogą korzystać:
  1. indywidualnie – osoby umiejące pływać,
  2. grupowo – osoby uczące się pływać, pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
 5. Korzystanie z obiektu rekreacyjnie oraz z zajęć zorganizowanych odbywa się wyłącznie na podstawie aktualnych karnetów bądź wykupionych wejść jednorazowych.
 6. Przed skorzystaniem z usługi należy zapoznać się z warunkami i zasadami panującymi na pływalni. Po weściu na teren pływalni i siłowni wniesiona opłata za korzystanie z usługi nie zostanie zwrócona.
 7. Wykupione wejście jednorazowe lub wejście w karnecie lub wejście na karty Benefit, FitProfit upoważnia do korzystania z obiektu przez 80 minut: pływanie plus rekreacja (czyli hydromasaże, jacuzzi, sauny, siłownia) plus szatnia.
 8. Czas korzystania z obiektu jest odmierzany i zapisywany przez osobę w recepcji. Przekroczenie wykupionego limitu czasowego powoduje naliczenie dopłaty w wysokości 2 zł za każde rozpoczęte 5 minut.
 9. Karnety całodzienne upoważniają do korzystania z obiektu we wszystkie dni i godziny otwarcia pływalni, natomiast karnety poranne oraz wejścia jednorazowe poranne obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00, przy czym godz. 16.00 jest godziną opuszczenia obiektu. Nie ma możliwości dopłaty do karnetu porannego w celu skorzystania z pływalni po godz. 16.00 lub w soboty i niedziele.
 10. Karnety są ważne tylko w terminie, na jaki zostały wykupione. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu ani przeniesienia niewykorzystanych wejść na następny termin. Nie udziela się zwrotów za niewykorzystane wejścia w karnecie.
 11. Zgubienie karnetu jest równoznaczne z jego unieważnieniem.
 12. Karnety są imienne. Możliwość korzystania z karnetu ma wyłącznie osoba wymieniona na nim jako jego użytkownik. Nie ma możliwości odstępowania karnetu osobom trzecim.
 13. Na ceny karnetów i wejść jednorazowych obowiązują zniżki wyszczególnione w cenniku. Osoby objęte zniżką powinny przedstawić dokument do niej uprawniający.
 14. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz nieutrudnianie innym osobom korzystania z basenu (np. poprzez pływanie w sposób niebezpieczny dla innych osób na torze lub uniemożliwiający innym korzystanie z toru).
 15. Niecka basenowa o długości 20 metrów i szerokości 9 metrów oraz głębokości 1,2 m do 1,8 m jest w całości strefą dla osób umiejących pływać. Osoby nie umiejące pływać nie mogą z niej korzystać z wyjątkiem uczestników zorganizowanych zajęć nauki pływania.
 16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  1. wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika lub osoby prowadzącej zajęcia,
  2. biegać po chodnikach otaczających nieckę basenu,
  3. skakać do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  4. wprowadzać zwierzęta na teren pływalni.
 17. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów. Osoby, których zachowanie będzie wskazywało na spożycie alkoholu bądź użycie narkotyków ze względów bezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren pływalni. Osoby już znajdujące się na pływalni będą wypraszane z jej terenu bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy za wykupione wejście.
 18. Osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 19. Każdą osobę przed wejściem do basenu obowiązuje kąpiel pod natryskiem.
 20. Po hali basenowej można poruszać się boso lub w klapkach. Prosimy o przynoszenie obuwia na zmianę i niekorzystanie z obuwia noszonego na zewnątrz.
 21. Na płycie basenu mogą przebywać jedynie osoby w strojach przeznaczonych do pływania. Rodzice i opiekunowie w czasie zajęć dzieci przebywają w części oddzielonej od płyty basenu szybą (znajdują się tam specjalnie dla nich przeznaczone ławki). Przebywanie na płycie basenu w odzieży wierzchniej podlega karze finansowej w wysokości 50 zł.
 22. Na pływalni obowiązują czepki.
 23. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik. Natomiast za bezpieczeństwo osób w grupie odpowiada prowadzący zajęcia.
 24. Ratownik jest zobowiązany w czasie trwania swojego dyżuru do stałej obecności w hali pływalni.
 25. Zajęcia w grupach oraz pływanie rekreacyjne mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
 26. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
 27. Na czas zajęć zorganizowanych następuje rezerwacja odpowiedniej liczby torów, a informacja o tym znajduje się na rozkładach pracy pływalni, dostępnych na recepcji.
 28. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na zajęcia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i wejść na płytę basenu razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na teren hali basenowej.
 29. Osoby uczestniczące w zajęciach zorganizowanych zobowiązane są do przestrzegania ich zasad.
 30. Do wody uczestnicy zajęć wchodzą na sygnał instruktora prowadzącego zajęcia lub ratownika pełniącego dyżur na pływalni. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę basenową.
 31. Osoby korzystające z indywidualnej nauki pływania zajmują specjalnie oznaczony przez instruktora tor, który na czas zajęć zostaje wyłączony z użytku dla pozostałych klientów.
 32. Indywidualne nauki pływania mogą prowadzić tylko i wyłącznie pracownicy naszego obiektu!!!
 33. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów.
 34. Dzieci do 10. roku życia mogą przebywać na terenie hali basenowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich i w określonych godzinach zgodnych z ramowym programem zajęć.
 35. Dzieci do 3 roku życia nie mogą przebywać na terenie basenu.
 36. Na terenie hali i niecki basenowej może przebywać maksymalnie 40 osób.
 37. Urządzenia wodne do hydromasażu, jacuzzi i sauny obsługuje jedynie ratownik pełniący dyżur na pływalni. Z urządzeń wodnych znajdujących się na terenie pływalni można korzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 38. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 39. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.W przypadku zauważenia wszelkich zachowań noszących znamiona mobbingu należy bezwłocznie zgłosic ten fakt kierownictwu obiektu.
 40. Zniszczenie / zgubienie kluczyka do szafki bądz numerka podlega opłacie według cennika.
 41. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich poleceniom.
 42. Gwarancją miejsca na zajęcia zorganizowane i nauki pływania jest wykupienie karnetu.
 43. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować zakaz wstępu na pływalnię.

Honorujemy karty:

Godziny otwarcia

Pon-pt:7:00-22:30
Sob-Ndz:9:00-19:00

Kontakt

ul. Wąwozowa 18 (metro Kabaty)
wejście z patio
tel.(0-22) 859-51-06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.